“Основи програмування” є навчальною дисципліною циклу професійної та практичної підготовки фахівців напряму 0101 «Педагогічна освіта» спеціальності 7.01010301 «Технологічна освіта».

Метою дисципліни є засвоєння студентами основних принципів обробки даних в комп’ютерних системах, принципів процедурного та об’єктно-орієнтованого програмування, базових алгоритмічних конструкцій, типів та структур даних.

Для засвоєння програми дисципліни студенти повинні мати достатній об’єм математичних знань для вирішення простих лінійних рівнянь, вміти користуватися математичною нотацією та формалізмом, мати навички роботи з комп'ютером.