Сучасні вимоги фахової педагогічної освіти сконцентровані не тільки на озброєнні вчителів предметними практичними вміннями, які удосконалюються в процесі професійної діяльності. Володіння тільки традиційними педагогічними прийомами і технологіями обмежує творчий потенціал вчителя, що згодом може негативно вплинути на рівень усієї освітньої системи. Інтеграція академічних і новітніх технологій стимулює розвиток сфери почуттів, естетичного смаку, розуму і творчих сил, – тобто загальний фаховий рівень педагога.

Мета тренінгу полягає у формуванні навичок роботи з інструментами сучасних мистецьких технологій на базі стандартних навичок досвідченого користувача комп’ютера. Результатами навчання за програмою кожним слухачем є: вміння розробляти дидактичні та методичні матеріали, підготовка та публікація звукових композицій.

МЕТА: Розкрити специфічні особливості методики викладання предмета «інформатика» в початковій школі.

 Очікувані результати:

Слухач повинен знати: державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів початкової школи з інформатики; функціональне призначення й обладнання шкільного кабінету інформатики; психофізіологічні особливості учнів молодшого шкільного віку; шляхи формування ключових і предметних компетентностей у процесі викладання предмета «інформатика» в початковій школі, класифікація типів уроків, методи навчання та виховання, педагогічні технології в навчанні.

Слухач повинен уміти: налаштовувати локальну мережу комп’ютерного класу; враховувати психофізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку в роботі з комп’ютером; конструювати урок інформатики в початковій школі; застосовувати метод портфоліо в процесі оцінювання навчальних досягнень учнів 2-4 класів.

Курс розраховано на категорію слухачів, які викладають чи планують викладати інформатику в початкових класах, мають базові знання змістової частини курсу інформатика та володіють комп’ютерними навичками на рівні впевненого користувача.  

Курс “Впровадження квест-технології в освітній процес” має мету формування інформаційної культури педагогічних працівників, формування готовності педагогів до застосування в освітньому процесі квестів для активізації пізнавальної діяльності школярів з сервісів Веб 2.0.

Курс розрахований на категорію слухачів, які володіють достатніми навичками роботи на ПК.

Під час навчання слухачі ознайомляться з поняттям квест-технології, розглянуть різні види квестів, навчаться конструювати власні освітні квести та використовувати різні платформи для їх реалізації.

Основная цель: продемонстрировать возможности интерактивных средств обучения; ознакомить с основными теоретическими сведениями об интерактивных средствах обучения, их основных характеристиках и специализированном программном обеспечении; сформировать представление о функциональных возможностях этого ПО; предоставить возможность получить надлежащие практические навыки работы с программами; предложить некоторые методические рекомендации по использованию интерактивных средств обучения в работе учителя .

Метою курсу є надання його учасникам навичок створення електронних курсів в середовищі Moodle, їх використання та застосування у навчальному процесі.