Курс ІКТ в освіті призначений для підвищення ІКТ- компетентності вчителя загальноосвітнього навчального закладу

Даний спецкурс розрахований на керівників навчальних закладів, які мають початкові навички роботи з комп'ютерною технікою. Основна мета: формування у керівників закладів освіти розуміння ролі інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному та виховному процесі, формування навичок стратегічного планування інформатизації закладу.