Даний курс пропонується слухачам, які проходят КПК вчителів інформатики за дістанційною формою, викладають інформатику як основний предмет навчального навантаження.
Курс містить завдання контрольних робіт, тестів, запитання для обговорення на семінарах, а також навчально-методичні ресурси для самостійної підготовки вчителів.

Даний курс пропонується слухачам, які проходят КПК вчителів інформатики за дістанційною, заочною формою, викладають інформатику як другий предмет навчального навантаження.
Курс містить перелік основних питань для самостійної роботи, методичні рекомендації шодо написання курсової роботи, завдання контрольної роботи з ІТ та програмування, план звіту про роботу з нормативними докуметнами шкільного курсу інформатики, обговорення методичних питань в он-лайні, підсумкове завдання.

Реєстраційна анкета слухачів курсів

Курс для участников Школы педагогического мастерства учителя информатики.

Для проведения входного диагностирования и выходного тестирования слушателей очных курсов повышения квалификации учителей информатики

Курс призначений для вчителів інформатики, що навчаються на курсах підвищення кваліфікації як складова професійного модулю. Матеріали курсу дозволяють підвищити психологічну компетентність учитля.

Курс рекомендуется начинающим учителям информатики, которые не имеют специального образования по информатике.